اماکن تاریخی پل نادری

این پل در دوران پهلوی دوم بر روی پلی به یادگار مانده از دوران صفوی بنا نهاده شده است. پل نادری با ۴۹ متر طول؛ ۶.۲۰ متر عرض و ۸.۲۰ متر بلندا؛ دارای ۴ چشمه طاق بزرگ آجری در اندازه های مختلف است که به شیوه دهانه رومی یا قوسهای نیم دایره کامل بنا شده اند. مصالح به کار رفته در طاقها آجر به همراه ملات گچ و آهک و در پایه ها و بدنه سنگ تراش خورده است. در نمای ظاهری پل سنگهای حجاری شده به شیوه لانه زنبوری کنار هم چیده شده اند. روی پایه ها موج شکنهایی به اشکال مختلف دیده می شود. پل نادری جاده ارتباطی اردبیل، تبریز است که در ابتدای ورودی شرقی شهر اردبیل بر روی رودخانه بالیق لی چای قرار گرفته است.