پل آغلاغان نیر

این پل در شهر نیر اردبیل در موازات جاده اردبیل به سراب بر روی رودخانه آغلاغان قرار دارد. مردم محلی آن را پل قرمز نیز می گویند که این نام برگرفته از آجرهای قرمزگون بدنه پل است. پل آغلاغان دارای ۴ چشمه طاق به شیوه جناغی است. علاوه بر چشمه طاقهای بزرگ ۳ چشمه طاق کوچک در اندازه های مختلف به درون پل راه باز کرده اند تا وزن وارده به پایه ها را کاهش دهند. این پل ۳۸ متر طول؛ ۵ متر پهنا و ۵.۵ متر بلندا دارد. پایه های این پل تا ارتفاع ۴۰/۱ سانتی متری از سنگهای تراشیده آهکی است و در دو طرف دارای آب شکنهای چندضلعی هم شکل در اندازه های مختلف است.