اماکن تاریخی کاروانسرای نوگنبد

نوع پلان چهار ایوانی – مربوط به دوران صفوی - قاجار – این بنا در روستای نوگنبد در شهر نائین از توابع استان اصفهان قرار دارد . این کاروانسرا در 30 تیر 1384 با شماره ثبت 12120 به عنوان یکی از آثار تاریخی ملی ایران به ثبت رسید . تزیینات دو برج ضلع ورودی کاروانسرا بسیار دیدنی ست . اگر چه این بنا به دوران صفوی می رسد اما در زمان قاجاریه الحاقاتی داشته . می گویند معمار این بنا یزدی بوده یا اینکه تغییراتی اساسی در آن انجام داده . مابین هر برج و دروازه ورودی 5 صفه وجود دارد ، صفه هایی بدون طاقچه و یا بخاری دیواری . این بنا دارای چهار برج تو خالی ست . سر در دروازه ورودی ، ساده و هم سطح با صفه های دو سویش می باشد . ورودی هشتی با پوشش طاق گنبد در نهایت زیبایی آجرکاری شده ، ستاره ای که در گرداگرد یک دایره شکل گرفته و تمامی سطح بالا سر دارای فراز و نشیب است بسیار چشم نواز است که این گنبد رابط و اتصال دهنده هشتی به فضای خارج است . پوشش پشت بام آجری بوده است . مسیر شتر خانه ها را سه شاهنشین و ورودی کاروانسرا قطع کرده و در مقابل ورودی هر شترخانه یک محوطه میدانی گرد وجود دارد که صفه را در دل خود جای داده و از دو جهت راه به درون راهروها می برد و این صفه ها هر یک به زیر یکی از چهار برج منتهی می شوند که محل آبریزگاه بوده اند . از درون یک برج ،…