اماکن تاریخی: پل کسکک

این پل در اواخر دوره قاجار بر روی رودخانه کامی استوار گردیده و نامش را از روستای کسکک به عاریه گرفته است. این پل بر روی پایه های سنگی که لابه لایشان را ملات ساروج فراگرفته؛ بنا شده است. پایه های پل به عرض ۳ متر؛ بار بدنه آجری پل را به دوش می کشند که این پایه ها را موج شکنهایی در آغوش گرفته اند. چشمه طاقهای پل نیز آجری اند. در گذشته این پل به پل دشت بادام و قلعه نو نیز معروف بوده است. درازای پل کسکک ۶۰ متر و پهنای آن ۵ متر و بلندایش ۵.۵ متر است. این پل در خراسان رضوی؛ ۲۵ کیلومتری شمال غرب تربت حیدریه به مشهد؛ نرسیده به روستای کامی؛ در مسیر روستای کسکک قرار دارد.