اماکن تاریخی پل طایقان

363
13 مهر 1394

این پل در بخش کهک شهرستان قم در جنوب روستای طایقان در دو سوی قمرود؛ بالاتر از همه صخره ها قرار گرفته است. ملات ساروج در میان سنگها و آجرها راز استواری این پل در طول سالها می باشد. این پل با طول ۳۷.۵ متر و پهنای ۵.۵ متر؛ در بلندترین نقطه از سطح رود دارای بلندای ۱۰ متر است. پل طایقان دارای دو چشمه طاق قوسی شکل است. این پل تاکنون چندبار زیر آب رفته ولی با فروکش کردن آب دوباره سربرآورده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x