کلیپ آموزش آشپزی : نحوه تهیه گل خیار تزیینی

در این ویدیو نحوه درست کردن یک گل با خیار رو بهتون اموزش می دهیم

این کار به این شکل انجام می شه که ابتدا باید خیار رو با پوست گیر به برش های نازک و بلند تبدیل کنیم بعد یکی از این برش های ناز ک رو برمی داریم و از قسمت وسط طول خیار یک خط فرضی در نظر می گیریم بعد به شکل عرضی و موازی هم تعداد زیادی خط برش می دهیم نهایتا از قسمت انتهایی برش شروع م یکنیم و خیار رو به شکل دایره ای جمع می کنیم . ...