پل عسگرآباد

358
13 مهر 1394

این پل در عصر زمامداری قاجارها در روستای عسگرآباد قم در جوار جاده قدیم تهران قم جهت گذر کاروانیان از رود قرسو ساخته شده است. پایه های سنگی پنج ضلعی شکلی بار بنده آجری پل را به دوش می کشند که دارای آب برهای سه گوش اند. در دو سوی دهانه بزرگ دو چشمه طاق کوچک قرار دارد. این پل در ابتدا دارای ۶ دهانه در اندازه های مختلف بوده طوری که دهانه میانی از بقیه بزرگتر بوده است و این باعث قوسی شکل شدن پل شده است. اما در گذر زمان سه چشمه طاقش فرو ریخته و استفاده از آن ناممکن شده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x