اماکن تاریخی تالار تیموری

در جنوب خیابان استانداری و در مجموعه دولتخانه عمارت زیبا و جالب تالار تیموری واقع شده است. این بنا که طی سالیان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده است. هنوز هم به نام تالار تیموری نامیده می شود. اکثر محققین و پژوهشگران این اثر را از بناهای دوران تیموری می دانند. آنها عقیده دارند تیمور در هنگام یورش های خود به اصفهان و همچنین نوادگانش در موقع اقامت به دلیل آب و هوای خوش اصفهان عمارات و کاخ هایی ساخته اند که تالار تیموری یکی از آنهاست. آنچه محقق است اینکه در دوران صفویان و بعد از این خاندان تغییراتی در بنا به وجود آمده و الحاقاتی به آن اضافه شده و یا قسمتهایی از آن کاسته شده است. مؤلف کتاب «آثار ملی اصفهان» این بنا را از آثار تیمور گورکانی می داند که بعد از قتل عام مردم اصفهان دستور احداث آن را در مجاورت باغ نقش جهان صادر کرده است. از آن زمان برخی از مورخین دوران صفوی از این بنا به نام «چهارحوض» اسم برده اند زیرا در جلوی تالار آن حوض آبی وجود داشته که به چهار حوض معروف بوده است. در دوره قاجار تالار تیموری تعمیر شد و در عداد ساختمان های دیوانی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت. در اوائل حکومت پهلوی تالار تیموری و میدان چهار حوض محل لشکر و سربازان بود و در سال ۱۳۲۷ تعمیر و به محل باشگاه افسران اختصاص یافت.…