اماکن تاریخی: مدرسه نیماورد

268
13 مهر 1394

مدرسه نیماورد از مدارس طلبه نشین اواخر دوره صفویه است . این مدرسه چون در محله ای به همین نام ساخته شد ، به مدرسه نیماورد مشهور است. جابری انصاری در کتاب " اصفهان و ری " می گوید: " زینب بیگم از زنان نیکوکار عصر خود و زوجه امیر محمد مهدی حکیم اردستانی ، حدود سالهای 1117 هجری قمری بانی ساختن این مدرسه شد. مدرسه نیماورد از مدارس بسیار زیبای عصر صفوی است. مدرسه نیماورد از مدارس 4 ایوانه است . ایوان شمالی و جنوبی مدرسه برای ادای فریضه الهی و تدریس و تشکیل حلقه های درس مورد استفاده قرار می گیرد. مدرسه نیماورد همچون اکثر مدارس عصر صفوی حیاطی سرسبز و بانشاط دارد . حوضی پر آب در وسط با 4 باغچه در اطراف آن به این سرزندگی کمک کرده است. در4 سمت مدرسه و اطراف حیاط 78 حجره در دو طبقه برای سکونت طلاب دیده می شود که امروز از آن استفاده می گردد.

گردشگریمدرسه نیماورداستان اصفهاننیماوردمدرسهاماکن تاریخی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x