تکیه میر فندرسکی

تکیه میر فندرسکی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۶۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مکان مقبره میرفندرسکی است.مجموعه این تكیه شامل یك صحن مستطیلی چهار ایوانه با محور شرقی، غربی و حجره هایی در اطراف و سردری زیبا در جبهه جنوبی با قطاربندی های زیبایی كه به رنگ اخرایی قلم گیری شده است. سبك معماری تكیه صفوی می باشد، شامل طاق و چشمه و فضاهای محصور كننده. در جبهه غربی اتاقی با ارسی سه دری و گوشواره هایی در طرفین قرار داشته كه در اواخر عهد قاجار با تیغة آجری مسدود شده است. این اتاق ظاهراً محل عبادت و خلوت نشینی میر فندرسكی بوده كه قبر وی نیز به صورت سكویی مرمرین مقابل آن در صحن تكیه واقع شده است. بر دیوار این اتاق كتیبه ای به خط میر عماد حسنی استاد برجسته خوشنویسی متوفی 1020هـ .ق به زیبایی گچبری شده كه غزلی از حافظ می باشد با مطلع« روضه خلد برین خلوت درویشان است».این تكیه تغییرات و الحاقاتی داشته از جمله در جبهه جنوبی كه به صورت تكیه ای مجزا مدفن بختیاریها می باشد.از عناصر ارزشمند معماری و هنری این تكیه، سقاخانه ای در جبهه جنوبی با مشبك آجری لعابدار كه در طول زمان تخریب شده بود و به تازگی مرمت شده است و همچنین سنگابی مكعب شكل…