ارگ مورچه خورت

مورچه خورت بیش ازآنکه بخاطر تاریخچه اش مورد توجه قرار گیرد ، این روزها بخاطر شهرک صنعتی آن مورد توجه هست . ارگ مورچه خورت یکی از ارزشمندترین گنج های معماری را در خود جای داده است .نگینی که در بخش مرکزی ایران وشهرستان های شاهین شهر ومیمه می درخشد.شهرت این نگین جهانی است ولی متاسفانه در سطح استان وکشور کمتر شتاخته شده است . نبرد بزرگ نادرشاه با اشرف افغان در این مکان اتفاق افتاده... به گفته کارشناسان بعد از ارگ بم این مکان مهمترین قلعه تاریخی ایران از نظر سبک معماری وشهر نشینی بحساب می آید