آب انبار راهجرد

آب انبار راهجرد در روستای راهجرد از بخش خلجستان واقع شده است . ومتعلق به دوره صفویه می باشد. و در سال 1386 از طریق میراث فرهنگی به ثبت رسیده است .سازنده این آب انبارشخصی به نام غفاری خان بوده است . متاسفانه سنگ کتیبه آن مفقود گردیده و سر در آن نیز در حال فرو ریختن می باشد . و از راه پله که پایین می رویم سمت راست مخزن قرار دارد . شیر آب و یک چاله کوچک قرار دارد . که ظروف را در آنجا می گذاشتنذد و زیر شیر پر آب می کردند .قطردیوار مخزن 2 متر است . که با سنگ و داروچ ساخته شده است . که استحکام بسیاربالای دارد چون حجم زیاد آب را باید تحمل می کرده است . آب آن از طریق قنات و چشمه ها تامین می شده است . کف مخزن تا خروجی شیر 50 تا 60 سانت فاصله داشته است تا گل و لای از آن خارج نشود . و یک سوراخ در بالای آن قرار دارد ودر آنجا چرخ مقنی گری نصب می کردند برای لای روبی کردن آب انبار . این آب انبار دو بادگیربا سقف گنبدی داشته است . که باد خنک را وارد می کرده است .