کاروانسرای عباسی

كاروانسرای عباسی کوهپایه متعلق به سال 999 هجری قمری و در زمان شاه عباس اول می باشد. كل مساحت این بنای تاریخی حدود 2 هزار متر مربع می باشد كه 1500 متر آن ساخت و ساز و 500 متر مربع آن حیاط این كاروانسرا است. در این كاروانسرا نیز مانند دیگر كاروانسراها حیاط میانی را ایوانچه ها و حجره های پشتشان احاطه كردند. چهار ایوان در میانه ی اضلاع این حیاط واقع است كه در ساخت آن تقارن رعایت شده و در پشت سه تای آنها سه دری قرار دارد. این اثر در تاریخ 17 خرداد 1379 با شماره ثبت 2698 به عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.