اموزش پزشکي: هپاتیت A

علائم بالینی هپاتیت A: پس از دوره کمون بیمار ابتدا دچار ضعف و بی حالی می شود. ممکن است تب و درد شکم داشته باشد، به تدریج بی اشتهایی پیدا می کند، متوجه ادرار تیره رنگ می شود و کم کم علائم زردی در بیمار ظاهر می شود که ابتدا در سفیدی چشم دیده می شود و بعد در پوست و به تدریج پیشرفت می کند. پس از طی دوره ای که از یک تا چند هفته متغیر است بیمار به سمت بهبودی می رود و کم کم علائم بیماری کاهش یافته، زردی برطرف می شود و رنگ ادرار به حالت طبیعی باز می گردد و آخرین علائم که از میان می رود ضعف و بی حالی است. ممکن است بیماران در طی این مرحله به ندرت تب هم داشته باشند که کم کم کاهش می یابد و در نهایت علامتی در بیمار باقی نماند و مشکلی در کبد بیمار ایجاد نمی شود.