اموزش پزشکي: وسایل آرایشی بهداشتی

آگاهی های لازم در استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی: در زمنیه استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی علاوه بر استاندارد بودن خود محصولات ما نیز باید اطلاعات درستی از ویژگیهای پوست و موی خود داشته باشیم تا بتوانیم برای مثال از یك مرطوب كننده مناسب و یا یك ضد آفتاب كارآمد استفاده كنیم. در صورتیكه تیپ پوستی ما آكنه ای باشد نباید از تركیبات آرایشی و بهداشتی چرب استفاده نمود كه آكنه یا زمنیه جوش را تشدید خواهد كرد. بعضی از افراد از تعریق زیاد به هنگام استفاده از ضدآفتاب گله می كنند كه این گروه باید از ضد آفتابهای مقاوم در برابر تعریق استفاده كنند. بنابراین در موارد معمول از مواد آرایشی و بهداشتی به كمك اطلاعات مندرج بر روی محصول یا داروخانه ها نیز می توان استفاده كرد.