اموزش پزشکي: عوارض اقدامات زیبایی

توقع ما از متخصص جراحیهای زیبایی تا چه اندازه معقول و منطقی است؟ لازم است برای اقدامات جراحی زیبایی نکاتی را در نظر داشته باشیم: اول اینکه فرد مورد نظر گزینه مناسبی برای اقدام جراحی زیبایی باشد، زیرا برخی افراد گزینه مناسبی برای اعمال جراحی زیبایی نیستند، برای مثال فردیکه روی بازویش خال یا ضایعه خوش خیم دارد و علاقمند به جراحی زیباییست، اما پس از اینکه پزشک به تشخیص قطعی می رسد توصیه می کند که خال یا ضایعه پوستی برداشته نشود چرا که محل آن پس از برداشت به مراتب بدتر از حالت اولیه آن خواهد بود. بنابراین در مواردی که پزشک تشخیص دهد که بیمار گزینه مناسبی برای جراحی نیست و ضایعه مورد نظر هم مشکل ساز نخواهد بود، بیمار باید از انجام عمل جراحی زیبایی منصرف شود.