لی مین هو 2007 چه شکلی بود؟

این یه برنامه است در ژاپن که مین هویی رو برای سریال بلند شو دعوتش کردن
وقتی این برنامه رو دیدم همش خدا رو شکر کردم لی مین هویی این شکلی نمونده خخخ
الان یاد جوجه اردک زشت افتادم بوخودا خخخخ
واقعا بلوغ باهش چه کرده الهی الهی