کنسرت ناز و دوست داشتنی لی مین هویی با آهنگ شنیدنیش

من تا حالا این آهنگ و نشنیده بودم و حتی اسمش رو هم نمیدونم چیه ولی معرکه ی معرکه
اصلا انگار اینجا فقط میخواد با قلب من بازی کنه وگرنه دلیل دیگه ای نداره چرا تو کنسرت های دیگه اش اینقدر ناز و دوست داشتنی نمی خونه؟؟؟؟؟
خیلی هم دوست داشتنیه آقا اصلا یه کاری من که میخوام مین هویی رو یه روز دعوت کنم خونمون بهش میگم همین تیپ نازه رو بزنه و همین آهنگ شنیدنیش رو بخونه خخخخ نه اینکه همسایمونه راهشم که نزدیکه خخخخ
خدایی خیلی قشنگ میخونه