روی من رو بپوشون، فیلم منتخب جشنواره فیلم‌های یک دقیقه‌ای ۲۰۱۴

روی من رو بپوشون»، فیلم منتخب داوران در جشنواره‌ی بین المللی فیلم‌های یک دقیقه‌‌ای»
فیلمی از کارگردان اسپانیایی، ایگناسیو رودو، بر اساس داستانی از خوان روییز.
........................................

.این فیلم کوتاه بیشتر یک صحنه است تا یک فیلم. و بیش از صحنه، یک تصویر
داستان خوان روییز در ژانر وحشت نوشته شده. اما در این فیلم، بیش از عناصر ژانر وحشت، نگاه رمزآلود کودک، نقش محوری را ایفا می‌کند. گویا تلویحا به ما می‌گوید که چیزی سر جای خودش نیست
مشکل اساسی والدین این است که اغلب فکر می‌کنند کودکان برای توضیح دادن نیازها و عوالم‌شان، بیش از حد کوچک‌اند. اما در این فیلم کوتاه می‌بینیم که این بار، مشکل گریبان‌گیر پدر شده است