«سیگار و قهوه»، برنده‌ی جایزه‌ی خرس طلایی ۲۰۰۴

«سیگار و قهوه» فیلم کوتاهی از کریستی پویی یو، کارگردان رومانیایی است که در سال ۲۰۰۴ جایزه خرس طلایی برلین را دریافت کرد. داستان این فیلم کوتاه که نام آن یادآور فیلمی از جیم جارموش است، مانند همان فیلم در کافه رستورانی اتفاقی می‌افتد. اما این بار داستان نه در مورد قهوه یا سیگار، بلکه مکالمه‌ی میان یک پدر و پسر است.شاید در مورد رابطه‌ی پدری که دو سال پیش از بازنشستگی بیکار شده و پسرش بتوان گفت در جامعه‌ای که سرعت و موفقیت، تعیین کننده‌ترین عناصر هستند، بسیاری از اقشار بیرون از دایره‌ی توجه روزمره‌ی ما قرار می‌گیرند. گاهی پیش می‌آيد که نسل پیشین هم، که در حال حاضر دوران کهن سالی خود را سپری می‌کند، توسط نسل‌های پس از خود مورد اغفال و بی‌توجهی قرار می‌گیرد. پرسش این است که چه عناصری موجب شکل گیری رابطه میان دو انسان، حتی از نسل‌های متفاوت می‌شود؟