مهمترین کار برای اعتلای معنوی و روحی، پرهیز از گناه است

508
12 مهر 1394

آن چیزی که من از بزرگان شنیدم و به شما عرض میکنم، یک کلمه است؛ مهم ترین کار برای اعتلای معنوی و روحی، پرهیز از گناه است؛ این مهم ترین کار است. سعی کنید از گناه پرهیز کنید. گناه ها هم مختلفند؛ هم گناه زبان هست، هم گناه های مربوط به چشم هست، هم گناه های مربوط به دست هست، انواع گناهان هست؛ گناه ها را بشناسید، خودتان را مراقبت کنید. تقوا! تقوا یعنی همین؛ تقوا یعنی مراقبت.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x