حکام سعودی مسئولیت بپذیرند و عذر خواهی کنند .

رهبر انقلاب در ابتدای جلسه ی درس خارج فقه: مسئولیت فاجعه ی منا بر دوش حکام عربستان سعودی است/ به جای فرافکنی مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسلامی عذرخواهی کنند/ انسان لحظه ای نمی تواند خود را از این غم فارغ بداند/ دنیای اسلام باید برای این مسئله فکر کند.