گفتگوی صمیمانه با جانبازان قطع نخاعی و بالای ۷۰ درصد

آقا به جانباز بعدی که نمی تواند حرف بزند و در رنج است می رسند. حالِ جانباز و نگاهش کنترل ندارد، با حرکتِ دست و صورت و چشمان و دهانی که یک دنیا حرف دارد شیون می کند؛ دلِ سنگ آب می شود. آقا امید می دهند که ان شاءالله فردای قیامت به زبان فصیحی صحبت می کنند و آرزو می کنند که با همان زبان برای ما هم دعا کند...