دختر -شیدا- بازی

729
12 مهر 1394

ازکارکردهای مثبت فضای مجازی: ۱.وقتی چیزی رادرآن می گذاریم همه آن را می بینند. ۲.آن مطلب تا ابد آنجا می ماند. این موضوع می تواندیکی ازمضرات همین فضاهم محسوب شود! شایدمافردا آدمی بابینش امروزیا دیروزمان نباشیم. دربه اشتراک گذاری مطالبی که امروزباعث افتخارماست دقت کنیم...شایدفردا ازوجودشان شرمسارباشیم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x