تکنولوژی گل لاین (goal line) در بازی فرانسه و هندوراس

فناوری گل–لاین روشی است که اعلام می کند آیا توپ از خط دروازه رد شده است یا خیر و دستیار الکترونیکی داور محسوب می شود. امکان دارد که در اثر سرعت بسیار توپ، داور درست نبیند که آیا توپ از خط دروازه گذشته است یا خیر و دچار اشتباه شود و این فناوری گذشتن یا نگذشتن توپ از خط دروازه را از طریق ساعت داور، به او اعلام می کند. تهیه شده در گروه ویندو پلاس