مروری بر نظام سلامت کوبا (قطعه ای از مستند سیکو)

سیکو (sicko) فیلم مستندی از مایکل مور درباره سیستم بهداشت و درمان آمریکاست. در این قطعه از فیلم شهروندان امریکایی برای دریافت خدمات رایگان به کوبا سفر کرده اند و تفاوت هزینه های بهداشت و درمان امریکا را با کوبا لمس میکنند.نکته ی حائز اهمیت آنجاست که این افراد قهرمانان ملّی امریکا هستند که در واقعه یازدهم سپتامبر امدادرسانی کرده اند و علّت اصلی بیماری آنها نیز صدمات ناشی از این امدادرسانی بوده است.