حامیان مالی فیفا خواهان استعفای سپ بلاتر شدند .

سپ بلاتر، رئیس ۷۹ ساله فدراسیون بین المللی فوتبال می گوید که با وجود درخواست حامیان مالی فیفا، استعفا نخواهد داد. چهار حامی اصلی فیفا یعنی کوکا کولا، مک دونالد، آبجوسازی بادوایزر و شرکت کارت اعتباری ویزا در بیانیه هایی از آقای بلاتر خواسته بودند که با استعفا از مقام خود راه را برای انجام تحقیقات درباره اتهام های مالی علیه مقامهای بلندپایه فیفا هموار کند.