۱۶ کشتیه در بمباران بیمارستانی در قندوز افغانستان

در پی بمباران هوایی بیمارستانی در قندوز افغانستان ۱۶ نفر از کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز جان باخته اند و از سرنوشت دهها تن دیگر خبری در دست نیست. در پی این حمله سازمان پزشکان بدون مرز بیاینه ای منتشر کرد و طی آن این حمله وحشیانه را محکوم کرد.