شعر خوانی استاد بهروز رضوی در برنامه خندوانه

شعر خوانی استاد بهروز رضوی در برنامه خندوانه


شعر خوانی استاد بهروز رضوی در برنامه خندوانه
شعر از حسین منزوی
مجری : رامبد جوان
شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی
مرا دریاب، ای خورشید در چشم تو زندانی!
بهار از رشک گل‌های شکرخند تو خواهد مـُـرد
که تنها بر لب نوش تو می‌زیبد گل‌افشانی
خوش آن روزی که بینم باغ خشک آرزویم را
به جادوی بهار خنده‌هایت می‌شکوفانی
یقین دارم که در وصف شکرخندت فرومانَد
سخن‌ها بر لب «سعدی»، قلم‌ها در کف «مانی»
شراب بوسه‌های تو مرا خواهد گرفت از من
اگر جام لبانت را شبی بر من بنوشانی
نظربازی نزیبد از تو با هر کس که می‌بینی
امیدِ من! چرا قدر نگاهت را نمی‌دانی؟

حسین منزوی