آزمایش خودروی بدون راننده در یونان

مردم شهر تریکالا در مرکز یونان باید با حضور غریبه هایی که به نظر می رسد از میان فیلمهای علمی-تخیلی آمده اند کنار بیایند. چهار خودروی بدون راننده به مدت شش ماه در خیابانهای این شهر تردد خواهند کرد. این تجربه، بخشی از پروژه ای است که با حمایت اتحادیه اروپا در حال انجام است. این پروژه «سیتی موبیل ۲» نام دارد و کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و فنلاند در آن مشارکت دارند.