آیفون ۶ اس و ضربه های یک مبارز یو اف سی

اپل ابراز کرده بود که در ساخت نمایشگر آیفون های ۶ اس و ۶ اس پلاس از شیشه یونیزه شده ای استفاده کرده و در حال حاضر نمایشگر هیچ گوشی هوشمندی به سرسختی نمایشگر آیفون های امسال این شرکت نیست. البته احتمالاً منظور اپل از استقامت بالا قطعاً شوت شدن توسط یک مبارز و برخورد این دو با دیوار نبوده است.