جناب وزیر مست و ملنگ فرانسه

لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سفر رسمی به جمهوری چک ظاهرا بیش از ظرفیتش مشروب خورد و مست و ملنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد.شدت مستی فابیوس به اندازه ای بود که لوبومیر زائورالک همتایش ناگزیر شد برای لحظه ای بازویش را بگیرد تا او به زمین سرنگون نشود.بلافاصله اطرافیان فابیوس دور او را گرفته تا زمین نخورد و جناب وزیر را از محل خارج