مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت مهمانی از بخارا

اینم یکی از قسمتهای قدیمی مونه. احساس می کنم دارین عکسهای دهه هفتادم که پشت مو داشتم و شلوار پیله دار می پوشیدمو می بینید!