هنرمندی کارآموزان در مراسم افطاری خیرین رعد

در این مراسم گروه موسیقی سنتی هنرجویان مجتمع رعد با حضور فرناز احمدی، فدیا کوهی، امیر همتیان، آرزو براتی، مرضیه دیانت­فر، حمید­رضا رجبی و اشرف رجبی در صحنه حاضر شدند و چند قطعه موسیقی محلی و سنتی اجرا کردند این برنامه که با تشویق و استقبال خوب حضار همراه بود، گوشه ­ای از توانمندهای خود را به نمایش گذاشت.