گیاه دارویی گون

678
12 مهر 1394

گیاه گون گیاهی است از تیره پروانه اساها،نوع درختچه ای آن حداکثر به ارتفاع یک متر رسیده و دارای خارهای بسیار می باشد . غالباً به حالت خودرو ودر نواحی کوهستانی و اراضی بایر می روید . برگ ها این گیاه از برگچه های متعدد(یا ساده)تشکیل شده است . گل آذین از نوع خوشه ای یا سمبله ویا منفرد می باشد. گل های به رنگ قرمز یا بنفش مایل به آبی و یا زرد سفید می باشد . گونه های مختلف گون در نقاط مختلف به اسامی متعددی خوانده می شوند. کتیرا بیضاء ،بالش عاشقان،مسواک القیاد، قرین، علف کتیرا و در استان کرمان شاه گینی، مارگینی، برگی، از نام های محلی آن می باشند. در شمال خراسان به آن گونک و در جنوب استان به گوش گربه موسوم می باشد. گیاهان جنس گون بیشتر درنقاط مرکزی آسیای صغیر و مناطق خشک و کوهستانی ایران، سوریه وترکیه مشاهده می شوند. عموماً گیاهان گون به صورت وحشی تا 90-12 سانتی متر در ارتفاعات دیده می شود. این گیاهان شدیداً نور پسند بوده و به دلیل داشتن ریشه ی راست و عمیق در برابر خشکی و شرایط نا مساعد محیطی بسیار مقاوم می باشند. گیاه گون به دوصورت علفی و بوته ای دیده می شود که نوع بوته ای آن به نواحی کوهستانی تعلق داشته و عموماً خار دار هستند. در مغز ساقه عده ای از گون ها ماده ای صمغی کتیرا جریان دارد که خود به خود یا بر اثر شکاف به خارج…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x