کرفس ها

کرفس کوهی با نام محلی کلوس از خانواده چتریان و نام علمی kelussia odoratisssima mozaffa گیاهی خودرو است، ریشه عمودی و کم ضخیم و ساقه علفی توخالی و به ارتفاع یک متر دارد. برگ ها از نظر ظاهری دارای بریدگی های عمیق ومرکب از چند برگچه است و دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه شروع و تا اول خرداد ماه ادامه دارد. بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار و 100 متری تا سه هزار متری در اقلیمهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری به خصوص در اقلیم ارتفاعات فوقانی است. عمدتا در دامنه های رو به جنوب رشد کرفس زودتر آغاز می شود و ارتفاعات زاگرس در مناطق زردکوه، کوه دلی دو آب صمصامی، منطقه سر آقا سید، شیخ علیخان، کوه قارن، کوه هزار دره، کوه سفید که عمدتا شهرستان های کوهرنگ اردل ، کیار و لردگان از مکان های عمده رویش این گیاه در استان است.كرفس سلطان سبزی‌هاست و تمام بخش‌های این گیاه مفید و شفابخش است. دانشمندان بر این عقیده‌اند كه: * كرفس بهترین ماده غذایی برای برطرف كردن عفونت مجاری ادرار و اسید اوریك بالا از طریق ضدعفونی مجاری ادراری است،همچنین وجود روغن‌های فرار در كرفس علاوه بر ایجاد عطر خوشایند این گیاه،باعث گشاد شدن مجاری كلیه می‌شوند و دفع اسید اوریك را تسهیل می‌كند. * تجربه نشان داده است كه كرفس و غذاهای حاوی آن بوی بد…