گیاه توله

توله یا منگک از خانواده پنیرک می باشد که در فصل زمستان مردم بوشهر برگهای تازه ی آن را پس از پختن میل می کنندکه دارای مقدار زیادی تعاب می باشد که برای سرفه مناسب است. مشخصات: دارای گلهای سفید تاقرمز و آبی می باشد. خواص درمانی:مسکن-ملین-ضدآماس-خلط آور جوشانده ی حاصل از برگهای آن برای قرقره در رفع تحریکات دهانی-ورم لوزه ها-دردگلو کاربرد دارد.