عقاب طلائی

عقاب طلائی 75 تا 88 سانتی متر طول دارد توانایی پروازش در حد بالایی ست و بال زنی های متفاوتی دارد از پرندگان كوهستان زی است و در زمستان های سرد به دشت و مناطق تپه ماهوری كوچ می كند نر و ماده اش هم شكلند و در سراسر سال با هم زندگی می كنند جمعیت آن اندك و پرنده ای تك زی به شمار می رود دم بلند و مستطیل شكلی دارد پس سرش به رنگ مسی طلایی است چشمان تیز بین و منقار سخت و برنده ای دارد.