چرا حرف X نماد مجهول است؟

چرا حرف X نماد مجهول است؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x