چک بوته ای

چک بوته ای نام علمی : Saxicola rubertra نام انگلیسی : Whinchat نام فرانسوی : traquet tarier ۱۲/۵ سانتی‌متر ؛ ظاهر پرجثه و دم کوتاه آن شباهت به ماده "چک" دارد ولی در تمام فصول به وسیله نوار چشمی مشخص ، لکه های سفید در قاعده دم و حالت بدن که چندان قائم نیست شناخته می شود . پرنده نر ؛ گونه‌ها ، تارک و سطح پشتی رگه‌رگه دارد . در بالای چشمهایش نوار پهن سفیدی دیده می شود که به سمت عقب و طرفین گلو ادامه پیدا می کند . لکه سفیدی در عرض بالهای تقریبا سیاهش دارد و سینه و گلوی آن نخودی پررنگ است . رنگ پرنده ماده روشن‌تر و نوار چشمی آن نخودی رنگ است ( نه سفید ) ، لکه‌های سفید روی بال آن نیز کوچکتر می باشد ، پرنده نابالغ لکه‌های بالی را ندارد ، رفتار چک بوته ای شبیه "چک" است زیستگاه : باتلاق‌ها ، زمین‌های غیر محصور ، تالابها ، فضاهای باز با بوته های پراکنده ، ضمن مهاجرت در کشتزارها و بوته‌زارها دیده می شود . لانه‌اش را در بین علفها و اغلب در پای بوته‌های کوچک یا گیاهان بزرگ می سازد . پراکندگی : چک بوته ای پرنده ای ست که تابستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است و نیز به صورت مهاجر عبوی در همه جای ایران دیده می شود.