این مرد با دست های آهنی اش کنار خیابان آبمیوه می فروشد!

حسین شکوهی؛ این مرد را خیلی ها می شناسندش، البته نه بخاطر شغل یا مدال یا اختراعی که انجام داده و مشغولش است بلکه بخاطر دست هایی که از جنس آهن است و او با همین دست ها، آبمیوه فروشی جمع و جوری در خیابان ملت بهارستان دارد و مثال یک مرد با غیرت ایرانی برای زن و زندگی اش می جنگد. تی وی پلاس یک روز از صبح زود با او همراه شد و کنارش ایستاد، همراهش در میدان میوه و تره بار تهران شد