کلیپ آموزش خانه داری : ترس در گریم

استفاده از دسته های مویی بهم چسبیده بنام تِرِس، که در واقع مشابه کلاه گیس است و مثل موی انسان است و روی 3 تا نخ بافته می شود. که یک دسته های مویی بهم بافته شده بر روی یک ریسه نخ است که ما میتوانیم بنا بر نوع کار و مدل مورد نظرمان از آن هم استفاده کنیم،و در سایزهای بزرگ هم بافته می شود و می توان با نصب روی سر در لابلای مو ها به عنوان موهای اصلی محسوب شود و اضافه آن دسته های مو را قیچی کنیم و لابلای موی سر مدلمان با چسب گریم بچسبانیم و می توان کل سر را با این مو های ترس پوشان. حتی میتوانیم لابلای ریش و سبیل هم بچسبانیم.