کلیپ آموزش خانه داری : تسمه دوزی (کمان دوزی)

تسمه دوزی یکی از دوخت های سنتی ایران می باشد که مانند سایر هنر های هم ردیف خود دارای تاریخچه چند هزارساله در هنر نساجی ایران دارا می باشد.این کار به صورت برجسته می باشد و از دوره صفویه در میان دوخت های سنتی استان هرمزگان رواج پیدا کرده است.این هنر در شهرهایی مانند بندر لنگهو میناب نیز امروزه رایج و پرطرفدار می باشد.از جمله وسایلی که برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد پولک زقره می باشد و همچنین نخ گلابتون و پولک مدور سوراخ دار بزرگ که به جای آن می توان از حلقه های پلاستیکی نیز استفاده نمود.از این کار روی یقه لباس،روی شال و روسری،مچ آستین و پای دامن و شلوار مورد استفاده قرار می گیرد.