کلیپ آموزش خانه داری : میوه با خمیر گل چینی

برای تهییه خمیرگل چینی : یک پیمانه نشاسته و یک پیمانه چسب چوب و یکقاشق گلیسرین را باهم مخلوط می کنیم و روی حرارت قرار داده تا به صورت خمیر گل چینی در بیاید.برای درست کردن میوه های فانتزی گل چینی ابتدا مقداری روزنامه را تکه تکه می کنیم و بهد ان را خیس کرده و بعد با فشردن کردن ان اشکال مورد نیاز خود را اماده می کنیم . برای درست کردن میوه های گل چینی به چسب ،پودر رنگ – و ابزار گل چینی – و حجم های گل چینی .برای درست کردن خمیر های رنگی رنگ پودر ی را به خمیر اضافه می کنیم و با ماساژ دادن خمیر رنگ را به خورد خمیر می دهیم و بقییه رنگها را به همین صورت اماده می کنیم و با حجم های اماده شده میوه های فانتزی خود را می سازیم