کلیپ آموزش گیاه شناسی : گل بنفشه

بنفشه معطر در حاشیه جنگلها بیشه ها و كنار جویبارها مى روید و چون گلهاى آن در طب زیاد مصرف مى شود بعضى هم آنرا مى كارند و در عطر سازى استفاده مى كنند. وقتى بنفشه در كنار جویبارها و بیشه ها به گل مى نشیند پیام آور بهار است . شما گل و برگ بنفشه را در فروردین با دقت بچینید و سعى كنید روى هم انباشته نكنید، بلكه آنرا در سبدى بصورت طبقات نازك بریزید و در جایى كه هوا عبور كند بگذارید تا خشك شود گل بنفشه سه رنگ در ایران بنام بنفشه فرنگى معروف است و در نواحى شمال ایران كه هوا مرطوب و از نظر آب و هوا چون كشورهاى اروپایى است میروید. بنفشه سه رنگ به حالت وحشى مى روید و گلها و برگ آن كوچكتر از بنفشه اى است كه مى كارند گلهاى بنفشه سه رنگ از اواسط ماه فروردین پیدا مى شود و تا ماه مهر دوام مى آورد و در گلهاى آن رنگ بنفش سیر و سفید و زرد دیده مى شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x