کلیپ آموزش گیاه شناسی : گیاه رازیانه

این گیاه را به نامهای بادیان ، بادیان سبز و رازیانج نیز می شناسند . خصوصیات گیاهی رازیانه كیاهی است علفی و معطر كه در حالت وحشی چند ساله است ولی اگر پرورش یابد به وضع دو ساله در می آید . ارتفاع ساقه گیاه به یك تا دو متر می رسد و دارای شاخه های سبز رنگ و علفی است كه بر روی شاخه های منشعب آن خطوط طولی مشخصی دیده میشود . گیاه دارای برگهایی است با پهنك منقسم به قطعات نازك و نخی شكل كه به حالت متناوب بر روی ساقه ها قرار دارند . گل آذین رازیانه به صورت چتر مركب است كه در انتهای ساقه گیاه تشكیل می شود . رازیانه دارای ریشه ای ضخیم ، دوكی شكل و مایل به سفید است كه تا عمق 5/1 متری در خاك نفوذ می كند . میوه این گیاه ، ظاهری باریك ، دراز و دوكی شكل دارد به طول 6تا 12 میلیمتر و عرض 2 تا 4 میلیمتر. میوه بویی معطر دارد و به رنگ سبز روشن وگاهی زرد روشن دیده می شود . میوه رازیانه علاوه بر مصارف فراوان در طب سنتی ، در تهیه مواد غذایی از جمله نان كاربرد دارد . رازیانه به صورت خودرو در دربید ، دیهوك طبس و بافق دیده می شود . خواص درمانی این گیاه حاوی موادی است كه اثراتی شبیه استروژن دارند و به خاطر این مواد استروژنی رازیانه اثر شیر افزا دارد و باز به خاطر همین مواد اثر اشتها آور دارد و می تواند برای افرادی كه میخواهند به عنوان چاق كننده از آن…