کلیپ آموزش گیاه شناسی : اناریجه

گیاه اناریجه از خانواده چتریان می باشد که تاکنون فقط از استان های گیلان ، گلستان و مازندران گزارش شده است . این گیاه فقط یک گونه در ایران دارد . گیاه اناریجه گیاهی است یک ساله بدون کرک با ساقه ای به ارتفاع 180 سانتیمتر استوانه ای با قاعده ای به ضخامت 5/2 تا 5/3 سانتیمتر که در بخش پایین قهوه ای و در بخش بالا سبز کلمی ، شیاردار، با شاخه های طویل است برگ های آن قاعده ای خطی ، تخم مرغی و بریده بریده می باشد . فصل گل دهی و میوه دهی اواخر تابستان می باشد . این گیاه در استان مازندران در اراضی دشتی حتی در نقاط باز جنگلی استان وجود دارد و به نوعی مورد استفاده روستائیان و حتی شهرنشینان قرار می گیرد . طبق تحقیقات صورت گرفته 39 گونه اسانس گیاه مذکور شناسایی شده که حتی بعضی از ترکیبات بعنوان ترکیبات ضد سرطانی می باشد .