کلیپ آموزش پزشکی : آلزایمر (زوال عقل)

منظور از حافظه ی کوتاه مدت،حافظه ایست که به چند ساعت قبل یا چند روز قبل باز می گردد ،اما حافظه ی دراز مدت به ماهها و سالهای گذشته مربوط است.اواخر دوران اختلال آلزایمر حوادث دوران کودکی را به راحتی به خاطر می آورد ولی از نگهداشتن کوچکترین اتفاق در چند ساعت قبل در حافظه اش عاجز است.این اختلال زمانی پیشرفت می کند که با یک سری اتفاقات خودش را نشان می دهد.و یکی از آن اتفاقات فوت همسر فرد است.چون همسر با کمک هایی که می کرده است و یک سری از نقایص فرد را می پوشانده باعث می شود که این اختلال بعد از فوت همسر خودش را نشان بدهد.مورد مهم دیگر تغییر محل زندگی است،فرد وقتی طی سال ها در جایی زندگی می کند ،جای لوازم و آن چیزهایی که در خانه دارد را حفظ می کند وقتی که خانه اش تغییر می کند،این بیماری خودش را نشان می دهد.