کلیپ آموزش پزشکی : مخدر شیشه

اگر در اطراف خودمان به فردی برخورد کردیم که بی خوابی های زیادی را می کشد و تا صبح نمی خوابد و شاید هم گاهی زیاد می خوابد ،رفتارهایش خشن شده و بدبین شده است و به اطرافیان سوءظن پیدا کرده است.شاید یکی از دلایل آن مصرف شیشه باشد.درمواردی هم افرادمعتاد به مواد مخدر شیشه ممکن است دچار تشنج و سکته های قلبی و مغزی و نهایتا درگیری های عروقی در روده ها و امثال آنها بشود. در فاز ترک وقتی اینگونه افراد از ماده ی مخدر شیشه استفاده نمی کنند ظرف چند ساعت بعد از آخرین مصرف علائم ترک ایجاد می شود .این علائم 2 تا 4 روز به اوج خود می رسد و تا یک هفته آرام آرام علائم فروکش می کند.