کلیپ آموزش پزشکی : سلامت قلب

شیوع بیماری های قلبی ، عروقی در بین مردم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش است عوامل مختلفی در ایجاد بیماریهای قلبی ، عروقی موثراند شامل : چاق بودن ، افزایش غیر طبیعی چربی های خون ، بالا بودن فشار خون ، دیابت ، رژیم غذایی نادرست ، عدم تحرک و بسیاری از موارد دیگر از بین عوامل موثر بر وضعیت قلبی و عروقی به نقش مهم رژیم غذایی باید پرداخته شود آگاهی از رژیم غذایی صحیح برای بیماران قلبی همچنین افراد سالم جامعه به جهت پیشگیری از بروز بیشتر بیماری بسیار ضروری میباشد. توصیه های کلی در مورد رعایت رژیم غذایی برای بیماران قلبی و همچنین افراد سالم : - اسیدهای چرب ترانس نیز مانند اسدهای چرب اشباع ، کلسترول خون را افزایش می دهند اسیدهای چرب ترانس در صنعت از روغن های نباتی هیدروژنه و همچنین از غذاهای حیوانی ، کره ، گوشت گاو ، چربی شیر بدست می آید که بایستی در مصرف آنها حد تعادل رعایت گردد اگر دریافت کل چربی جامد و اسیدهای چرب اشباع را کاهش دهید مصرف اسیدهای چرب ترانس هم کم می شود - فیبرهای محلول که بیشتر از میوه و سبزی و غلات کامل ( سبوس دار ) به دست می آیند را افزایش دهید چون کلسترول خون را کم می کند و باعث کاهش بیماری قلبی می شود. - قهوه ، خصوصا قهوه جوشیده باعث افزایش بیشتری در چربی خون نسبت به قهوه فیلتر…